Bỏ qua để tìm kiếm.

Breaking News đăng nhập Yahoo! Tin tức cho mới nhất.

× Đóng cửa sổ này

Yahoo! Hỏi & Đáp

Chia sẻ những gì bạn biết. Trả lời câu hỏi mở.

Câu hỏi mở hơn

Câu trả lời quốc tế

Yahoo! không đánh giá hoặc đảm bảo tính chính xác của bất kỳ nội dung Yahoo! Hỏi & Đáp. Bấm vào đây để khuyến đầy đủ.

Giúp chúng tôi cải tiến Yahoo! Hỏi & Đáp. Gửi phản hồi

mk.gd - Translate any webpage in real-time - This webpage has been translated in order to make it available in another language, view original page

View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish

Content and any subsequent copyright is upheld by the third-party - contact@mk.gd